Jelentés, szakvélemény, terv

Talajvizsgálati jelentések készítése az előállított adatok ismeretében

 • az altalajadottságok és a környezeti feltételek általános értékelése
 • talajszelvények bemutatása, tervezési talajparaméterek megadása
 • a felmerülő geotechnikai veszélyek, kockázatok és feladatok ismertetése
 • a megoldások előnyeinek és hátrányainak elemzése, javaslat a legcélszerűbbnek látszó megoldásra
 • a terület építés előtti és utáni állékonyságának értékelése
 • javaslattétel alapozási, munkatérhatárolási, víztelenítési kérdésekben
 • épületkár vizsgálatok
 • anyagnyerőhely kutatások
 • állékonysági vizsgálatok (Georácsok,  geoműanyagok)
 • Geotechnikai tervezés
 • Támfaltervezés
 • Szivárgó és vízelvezető rendszerek